Slovenščina

DOSTOPNOST

Velikost besedila:

To spletno mesto uporablja odprtokodni sistem za upravljanje vsebin Plone ter je bilo zasnovano tako, da je v celoti dostopno in uporabno v skladu s Smernicami za dostopnost spletnih strani (wcag, verzija 1.0). Če kar koli v zvezi dostopnostjo ali preverjanjem veljavnosti na tem spletnem mestu ne ustreza temu standardu, se obrnite na skrbništvo mesta, ne na razvijalce sistema Plone.

Tipke za dostop

Tipke za dostop so orodja za navigacijo po tem spletnem mestu z uporabo tipkovnice.

Razpoložljive tipke za dostop

To spletno mesto uporablja nastavitve, ki kar najbolj natančno ustrezajo mednarodnim priporočilom za dostopne tipke. Te so:

  • 1 — Domača stranC
  • 2 — Preskoči na vsebino
  • 3 — Načrt spletnega mesta
  • 4 — Polje iskanja
  • 5 — Napredno iskanje
  • 6 — Drevo za navigacijo po spletnem mestu
  • 9 — Informacija o stiku
  • 0 — Podrobnosti tipke za dostop

Izjava o dostopnosti

Za razvoj smo uporabili znanje in razumevanje različnih načinov, ki jih uporabljamo za dostop do interneta, da bi tako razvili spletno mesto, ki je pregledno in preprosto za uporabo.

Preverjanje veljavnosti

Uporabili smo XHTML 1.0 in kaskadne stilske predloge (CSS), ki so v skladu s specifikacijami Konzorcija za svetovni splet (W3C), saj verjamemo, da morata uporabnost in dostopnost spletnega mesta imeti trdne temelje. Če se kar koli na tem spletnem mestu ne prikazuje pravilno, se obrnite na skrbništvo mesta, in ne na razvijalce sistema Plone.

Prav tako si prizadevamo za to, da je spletno mesto dostopno v skladu z ravnjo AA, kot se zahteva z verzijo 1.0 WCAG. Kljub temu se zavedamo, da so nekatere kontrolne točke WCAG subjektivne. Čeprav smo prepričani, da smo jih ustrezno izpolnili, se lahko pojavijo primeri, v katerih so interpretacije različne.