HighLights-sl

Etični kodeks skupine SOL
Etični kodeks določa vrednote, na katerih temelji poslovanje celotne skupine SOL, ter smernice, ki jim mora slediti vse naše osebje in vsi sodelavci, da bi izpolnili pričakovanja naših deležnikov.
Model organizacije, upravljanja in nadzora, skladen z Zakonsko uredbo št. 231/01 Republike Italije
Po začetku veljavnosti Zakonske uredbe št. 231/01 Republike Italije je podjetje SOL Spa oblikovalo in sprejelo dokument Model organizacije, upravljanja in nadzora.
Zdravje in varnost
Certifikati
Okolje
code of ethics.pdf
sloveno.pdf
SOLGROUPCodeofEthicsSloveneversion.pdf