Posebni plini

Posebni plini

Temelji našega znanja in izkušenj izhajajo iz raziskav. Skupina SOL deli svoje cilje rasti ter metode, potrebne za razvoj novih izdelkov in za nudenje vedno bolj učinkovitih storitev.

Čiste in posebne pline ter mešanice plinov proizvajamo z uporabo trenutno najboljših tehnik, ki so na voljo, s čimer zagotavljamo bistveno kakovost in zanesljivost brez sklepanja kompromisov.

Naša ponudba ni omejena le na dobavo plinov, temveč vključuje tudi storitve, naprave, opremo in aparate, ki strankam zagotavljajo varno in učinkovito obratovanje.

Področja uporabe

 Raziskovalni centri in fakultete

Del splošnega interesa teh ustanov so nosilni plini z visoko stopnjo čistosti, ki se kot predhodne sestavine za postopke kemijskih sintez uporabljajo za plinsko kromatografijo ter kalibracijo instrumentov in plinastih spojin.

Kemijska in petrokemijska industrija
Prenos in kalibracija plinov ter plinskih mešanic za instrumente, ki se uporabljajo v postopkih, povezanih z nadzorom emisij ozračja.

Bolnišnice
Proizvodi in mešanice za laboratorijske analize in podporo diagnostiki.

Visokotehnološke panoge
Dobava tehničnih plinov je temeljna za inovacije na področju proizvodnih procesov v avtomobilski industriji ter industrijah elektronike in obnovljive energije.

 Farmacevtska industrija

Zagotavljanje kakovostnih farmacevtskih plinov z nadzorovano, certificirano proizvodno verigo; storitve validacije postopkov in naprav.

Monitoring okolja
Plini in večkomponentne zmesi za nadzorovanje količin emisij.

Vrste plinov

 V centrih za proizvodnjo čistih plinov in posebnih plinskih zmesi proizvajamo naslednje pline:

 Čisti plini

Plini s čistostjo do 99,9999 %.

Standardne zmesi
Na voljo so zmesi z vnaprej določeno sestavo in izjavo o skladnosti serij.

Posebne zmesi
Posebne zmesi so podobne standardnim zmesem, vendar brez vnaprej določene sestave.

Certificirane zmesi
Zmesi brez vnaprej določene sestave s spričevalom o pripravi.

Visokoprecizne zmesi
Visokoprecizne zmesi so vrhunski izdelki v sklopu nabora naših proizvodov.

Posamezne zmesi so podvržene analizi. Zaznamujejo jih manjša analitična odstopanja in odstopanja v polnjenju, v primerjavi z drugimi vrstami zmesi pa vsebujejo koncentracije sestavin višje kakovosti.

Storitve

Skupina SOL ponuja prilagojene rešitve za dejavnosti, ki vključujejo uporabo plinov:

 • svetovanje na področju zasnove, izdelave in skladiščenja plina ter distribucijskih naprav;

 • dobava generatorjev za čiste pline za laboratorije, ki so na voljo na mestu uporabe;

 • tehnična podpora za optimizacijo obstoječih in novih naprav;

 • storitve ponovnega polnjenja tekočega dušika, argona in helija;

 • nadzorovanje ravnanja s plini (angl. total gas management). Gre za celovito storitev, ki omogoča individualno povezovanje s strankami na področju uporabe tehničnih, čistih in posebnih plinov:

  • nameščanje cilindrov na distribucijske postaje in podpora pri upravljanju odjemalca;

  • spremljanje porabe in polnjenje optimalnih zalog;

  • vodenje rednih in izrednih vzdrževalnih del;

  • kontaktni center, ki je 24 ur na dan na voljo za takojšnje ukrepanje.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami