Zasposlitev v skupini SOL

Transparentnost, zvestoba, nepristranskost, odkritost, integriteta, spoštovanje okolja ter stalna prizadevanja za doseganje kakovosti in nenehnega izboljševanja varnosti na delovnem mestu – to so temeljne vrednote, ki jih skupina SOL odkriva in jih pri zaposlenih nenehno spodbuja.

Verjamemo, da uspešnost lahko razvijamo in izboljšujemo predvsem zaradi svojega kadra.

Zaposleni vsake družbe iz skupine SOL so odgovorni za doseganje postavljenih ciljev, ne glede na vlogo v skupini ali vrsto zaposlitve. Zato morajo imeti znotraj organizacijskih okvirov podjetja in meja svojih zadolžitev priložnost, da sprejemajo odločitve in delo opravljajo neodvisno, s čimer ustvarjajo trden in pošten odnos s podjetjem.

Glavno spodbudo za izboljšanje poklicne dejavnosti moramo iskati pri sebi, v svoji radovednosti, odločnosti, s katero se soočamo z novimi izzivi, v svoji vedoželjnosti in pripravljenosti spopadati se z novimi razvojnimi dosežki.

V naši skupini ni prostora za kakršno koli pomanjkljivo spoštovanje, nestrpnost, postavljanje nezakonitih pogojev, nadlegovanje ali diskriminacijo. Od tega načela se ne sme odstopati pod nobenim pogojem: slediti mu morajo vsi posamezniki, na vseh ravneh in v vseh okoliščinah.

Skupina SOL si prizadeva ustvarjati in ohranjati delovno okolje, v katerem osebnostne lastnosti niso podlaga za nobeno obliko diskriminacije.

Upoštevamo nacionalne delovne predpise vsake države, v kateri delujemo, ter tudi mednarodne konvencije in predloge, vključno s sklepi mednarodnih organov, kot sta Mednarodna organizacija dela in Organizacija združenih narodov.