Etika in vrednote

Vrednote, na katerih temelji poslovanje skupine SOL

Etični kodeks ter model organizacije, upravljanja in nadzora

V skupini SOL smo prepričani, da so etična načela ter pravilno in pregledno poslovanje bistveni pogoji za trajnostno rast.

Z upoštevanjem Etičnega kodeksa zagotavljamo, da je upravljanje poslov in človeških odnosov pravično in učinkovito znotraj in tudi zunaj skupine. Tako krepimo ugled podjetij, ki sestavljajo našo skupino, hkrati pa med zaposlenimi ustvarjamo občutek ponosa in pripadnosti.

Etični kodeks je vključen v dokument Model organizacije, upravljanja in nadzora, ki ga je skupina SOL sprejela skladno z Zakonsko uredbo št. 231/2001 Republike Italije ter predstavlja operativno orodje za uveljavitev načel navedenega kodeksa.

Etični kodeks skupine SOL

Etični kodeks določa vrednote, na katerih temelji poslovanje celotne skupine SOL, ter smernice, ki jim mora slediti vse naše osebje in vsi sodelavci, da bi izpolnili pričakovanja naših deležnikov.

Etični kodeks