Trajnost

Trajnost

Naš model trajnostnega razvoja

Z modelom trajnostnega razvoja si prizadevamo ustvarjati gospodarsko rast in zmanjševati vpliv dejavnosti na okolje, hkrati pa želimo ohranjati tudi zdravje in varnost zaposlenih, s čimer zagotavljamo razvoj celotne skupine SOL.

Zavedamo se, da morajo biti pričakovanja družbenikov uravnotežena s pričakovanji vseh drugih deležnikov, saj v enaki meri priznavamo interese obeh skupin.

Model upravljanja, sprejet za zagotavljanje doseganja trajnostnih ciljev, temelji na sistemih korporativnega upravljanja, izvajanja notranjega nadzora ter integriranega obvladovanja kakovosti, varnosti in okolja.

Skupina SOL na svojem spletnem mestu vsako leto objavi poročilo o trajnostnem razvoju, ki si ga lahko ogledate in prenesete s te strani.