SOL za zdravstveni sektor

Tehnologije in storitve za zdravstveni sektor

Skupina SOL razvija številne podporne storitve na področju uporabe medicinskih plinov

 Zdravstveni sistem v enaindvajsetem stoletju ima vedno večje potrebe po partnerjih, ki lahko hitro in učinkovito zagotavljajo rešitve za nenehno izboljševanje kakovosti in metod zdravstvene oskrbe.

Današnje stranke v zdravstvu so pacienti, ki imajo na voljo vedno več virov podatkov, na podlagi katerih izbirajo možne terapije in kakovost zdravstvenih ustanov ter jih med seboj primerjajo. Ne le, da se pacienti ne zadovoljijo več s slabo kakovostjo zdravljenja ali storitev katere koli druge zdravstvene strukture, njihove zahteve so vedno večje, poleg tega so sposobni vrednotenja zdravstvenih storitev in uveljavljanja svojih pravic.

Predvsem pa novi protokoli zdravstvenega varstva in zdravljenja zahtevajo proizvode, storitve in naprave, ki sledijo znanstvenim in tehnološkim odkritjem, s čimer jamčijo za maksimalno zmogljivost in najboljše rezultate zdravljenja.

Zdravstveni sistem se mora zato osredotočati na glavno področje svojega poslovanja, tj. dobavo izredno kompleksnega proizvoda – zdravja – izredno zahtevni stranki – pacientu, medtem ko mora izvajanje sekundarnih aktivnosti zaupati specializiranim partnerjem, ki na podlagi svojih specifičnih veščin, znanja ter izkušenj zagotavljajo visoko kakovost storitev ter posvečajo stalno pozornost optimizaciji stroškov.

Našteto spada med običajne prakse skupine SOL, ki na podlagi dolgoletnih izkušenj v zdravstvenem sektorju in stalnega stika s strokovnjaki znotraj sektorja zasebnim in javnim zdravstvenim objektom ter objektom dobrega počutja ponuja strokovno znanje in linijo izdelkov na v nadaljevanju opisanih področjih.