Energija in okolje

Plini, tehnologije in storitve za sektor energije in okolja

Tehnologije za obdelavo in odstranjevanje industrijskih in gospodinjskih odpadkov

Razvoj industrije in gospodarski napredek morata biti usklajena z nadzorovanjem, predvsem pa zmanjševanjem vpliva na okolje. Skupina SOL si prizadeva povečati učinkovitost sistemov ravnanja z odpadki, preden se ti vrnejo v okolje, in raziskuje uporabo tistih plinskih tehnologij, ki imajo zmanjšan vpliv na okolje. Ta cilj skupina SOL uresničuje z zagotavljanjem v tem poglavju opisanih plinov, tehnologij in storitev, ki omogočajo, da se industrijski in gospodinjski odpadki (v trdnem, tekočem ali plinskem stanju) obdelujejo in odstranjujejo v skladu z obstoječo zakonodajo in predpisi, s čimer skupina SOL varuje zdravje celotne skupnosti.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami