Profil podjetja

Od leta 1927 do danes

Naše podjetje

Podjetje SOL sta leta 1927 v Monzi ustanovila Giovanni Annoni in Aldo Fumagalli, potem ko sta odprla tovarni za proizvodnjo kisika in acetilena v Leghornu in Anconi. Danes podjetje kotira na milanski borzi.

SOL Spa je vodilno italijansko podjetje za proizvodnjo in trženje tehničnih, industrijskih, čistih, posebnih in medicinskih plinov.

Tehnične pline, med katere spadajo kisik, dušik, argon, acetilen, ogljikov dioksid, vodik, helij in njihove zmesi, uporabljajo v večini industrijskih panog ter tudi v raziskovalni dejavnosti in medicini.

Skupina SOL ponuja rešitve, prilagojene zahtevam strank. Razvija tehnologije, procese in obrate za proizvodnjo in uporabo plina.

Naša ponudba je zaokrožena z dobavo opreme, materialov ter storitev za upravljanje in optimizacijo dejavnosti, ki vključujejo koriščenje plina.

Merila za naše vsakodnevno poslovanje so skrb za potrebe strank, iskanje trajnostnih izdelkov in aplikacij ter tudi splošno spoštovanje vrednot podjetja.

SOL Spa je del skupine SOL, ki deluje na področjih proizvodnje in uporabe tehničnih in medicinskih plinov, nege na domu, biotehnologije in proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Več informacij o skupini SOL lahko najdete na povezavi www.solgroup.com.