SOL za zdravstveni sektor

Medicinski plini z dovoljenjem za trženje

 • donopa (zmes 50-odstotnega deleža kisika in 50-odstotnega deleža dušikovega oksida)
 • dušikov oksid
 • kisik
 • neophyr (zmes dušikovega monoksida in dušika)
 • zrak

Medicinski plini kot medicinski pripomoček

 • dušik FU
 • helij FU
 • ogljikov dioksid FU
 • zmesi dušika, kisika in helija za medicinske namene
 • zmesi dušika, kisika in ogljikovega dioksida za medicinske namene
 • zmesi kisika in helija za medicinske namene
 • zmesi kisika in ogljikov dioksid za medicinske namene

Plini za medicinske pripomočke (MP)

 • MP, ki uporabljajo argon za argonsko plazemsko koagulacijo
 • MP, ki uporabljajo dušik za kriogensko terapijo
 • MP, ki uporabljajo dušik za kriogensko konzerviranje
 • MP, ki uporabljajo dušikov oksid za kriogensko terapijo
 • MP, ki uporabljajo ogljikov dioksid za laparaskopijo
 • MP, ki uporabljajo ogljikov dioksid za kriogensko terapijo v tekočem stanju
 • MP, ki uporabljajo ogljikov dioksid za kriogensko terapijo v plinskem stanju
 • MP, ki uporabljajo ogljikov dioksid za in vitro kulture
 • MP, ki uporabljajo zmesi za spirometrijo