Usposabljanje

Usposabljanja so stalnica kulture naše skupine.

Usposabljanja izvajamo na naših lokacijah in po potrebi tudi na terenu.

Vse na novo zaposlene spremljajo mentorji, ki za nudenje pomoči pri vključevanju v podjetje uporabljajo najprimernejše metode in individualizirano časovno usklajevanje.

Posamezna upravljalna enota vsako leto organizira tečaje za usposabljanje, ki jih vodijo interni in zunanji inštruktorji, v skladu z letnim načrtom, ki ga enote pripravijo v sodelovanju s kadrovsko službo.