SOL za zdravstveni sektor

Sistemi za distribucijo medicinskih pripomočkov

Tehnični predpisi ter nacionalne in regionalne pravne omejitve v zvezi z zasnovo naprav za distribucijo medicinskih plinov, vakuumov in odvajanja anestezijskih plinov so se v zadnjih letih bistveno razvili.

Leta 1998 smo bili prvo podjetje, ki je pridobilo certifikat za sistem obvladovanja kakovosti, varnosti in okolja, naš sistem centralizirane distribucije medicinskih plinov pa je kot medicinska naprava prejel oznako CE.

Naši specializirani tehniki, delujoči po vsej Evropi, se posvečajo zasnovi, izdelavi in tehničnemu upravljanju naprav za medicinske pline, ki so skladni z usklajenima tehničnima standardoma UNI EN ISO 7396-1 in UNI EN ISO 7396-2. Prav tako upravljamo in zdravstvenim ustanovam dobavljamo tudi širok spekter medicinskih pripomočkov, ki dopolnjujejo oskrbo in nadzor nad medicinskimi plini.

Skupina SOL vodi globalne storitve vzdrževanja in sledljivosti elektromedicinskih naprav z računalniškimi sistemi, ki zagotavljajo časovno sledenje vseh aktivnosti in pravočasno ukrepanje.

Dejavna udeležba naših strokovnjakov na okroglih mizah o predpisih v zvezi s standardi UNI in ISO nam omogoča, da sodelujemo s strokovnjaki, promotorji najinovativnejših rešitev za naprave, ki zagotavljajo, da so nove zdravstvene strukture ali obstoječi cevovodi za distribucijo plinov v skladu z vsemi uredbami.