Hladilni Plini Hfc

Freoni ali fluorirani ogljikovodiki (HFC) so danes najbolj razširjeni hladilni plini na trgu. Nadomestili so klorofluoroogljike (CFC) in delno halogenirane klorofluoroogljikovodike (HCFC), ki povzročajo škodo ozonskemu plašču.

Katalog skupine SOL sestavlja širok spekter freonov za najrazličnejše vrste uporabe, razvite za zadovoljevanje izredno specifičnih zahtev.

Posodobitev nove uredbe EU o F-plinih

Evropska Uredba št. 2037/2000, ki jo je predpisala evropska Uredba št. 1005/2009, je stopila v veljavo 1. januarja 2010 in prepovedala prodajo vseh HCFC hladilnih sredstev (npr. R-22), ki uničujejo ozonsko plast. Podaljšana uporaba HCFC je bila odobrena do 31. decembra 2014.

Evropska uredba, znana kot F-GAS, št. 517/2014, je stopila v veljavo 9. junija 2014 in se uporablja od 1. januarja 2015 naprej. Uredba je odgovorna za postopno zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov, ki imajo visok potencial globalnega segrevanja (PGS), na račun bolj trajnostnih hladilnih plinov.

Postopek zmanjševanja ali postopnega opuščanja predpisuje zmanjševanje dovoljenih tržnih deležev HFC s časom, in sicer do leta 2030 za 21 % od količine, ki je bila prodana leta 2015.

Uredba prav tako tudi prepoveduje uporabo sistemov HFC v hermetično zaprtih gospodinjskih in komercialnih napravah, kot so hladilniki, zamrzovalniki in mobilne klimatski sistemi:

  • od 1. januarja 2015 naprej za gospodinjske naprave (hladilniki in zamrzovalniki), ki uporabljajo pline HFC z vrednostjo PGS večjo od 150;

  • od 1. januarja 2015 naprej za hladilnike in zamrzovalnike za komercialno uporabo z vrednostjo PGS enako ali večjo od 2500;

  • od 1. januarja 2022 naprej za hladilnike in zamrzovalnike za komercialno uporabo z vrednostjo PGS enako ali večjo od 150;

  • od 1. januarja 2020 naprej za mobilne klimatske naprave za gospodinjstvo, ki uporabljajo pline HFC z vrednostjo PGS enako ali večjo od 150;

  • od 1. januarja 2025 naprej za monosplit klimatske naprave za gospodinjstvo, ki vsebujejo manj kot 3 kg fluoridnega toplogrednega plina in ki vsebujejo ali katerih delovanje je odvisno od fluoridnega toplogrednega plina z vrednostjo PGS enako ali večjo od 750.

Skupina SOL kot alternativo za fluoridne pline z visokim PGS (kot so R-23, R-508, R-507 ali R-404) pri opremljanju novih ali že obstoječih naprav ponuja hladilne pline ali pline s skoraj ničnim toplogrednim učinkovanjem (HFO).

  1. Tabela področij uporabe

Koda ASHRAE

Kondicioniranje

Hladilniki za komercialno uporabo

Hladilniki za industrijsko uporabo

Toplotne črpalke

Ohlajevalniki

Hladilniški prevoz

R134a

 

R404a

 

 

 

R407c

 

 

 

R410a

 

 

 

R417a

 

 

 

 

 

R417b

 

 

R507

 

 

 

 

R508a

 

 

 

 

 

 

Varnostni listi

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami