Naravne hladilne tekočine

Naravna hladilna sredstva so zelena alternativa za freon in imajo izredno majhen vpliv na okolje: minimalne ravni dejavnika škodljivosti za ozon (Ozone Depletion Potential ali ODP) in potenciala globalnega segrevanje (PGS) so prijazne do ozonskega plašča, hkrati pa je njihov prispevek h globalnemu segrevanju manjši od mejnih vrednosti, določenih s Kjotskim protokolom.

Naravna hladilna sredstva so naravni plini in sodijo k širšemu področju obsežnega strokovnega znanje skupine SOL kot podjetja, specializiranega za ravnanje s potencialno strupenimi ali vnetljivimi plini pri visokem tlaku.

Naravna hladilna sredstva delimo v tri skupine:

  1. Amonijak (R717)

Amonijak je naravno hladilno sredstvo, znano po svoji izredni zmogljivosti v sklopu ciklov hlajenja. V zamrzovalni industriji se uporablja že od 30. let prejšnjega stoletja, ima zelo nizko vrelišče in je zaradi svoje izredno visoke latentne toplote pri izparevanju tudi izredno energetsko učinkovit.

Navkljub svojim odličnim hladilnim lastnostim pa je amonijak strupen za človeka in vnetljiv ter ni kompatibilen z bakrenimi žicami. Da bi se izognili tem težavam, se uporabljajo sistemi s sekundarnimi tekočinami (ki preprečujejo neposredno širjenje) v kombinaciji z glikolom-vodo ali ogljikovim dioksidom. Kompleksnost omenjenih sistemov pomeni, da amonijak v glavnem uporabljajo veliki industrijski obrati, veleblagovnice ali športni objekti.

  1. Ogljikov dioksid (R744)

Ogljikov dioksid predstavlja merilo za izračun PGS in je z vidika globalnega segrevanje izredno prijazen do okolja, medtem ko hkrati ne vpliva na ozonski plašč. V preteklosti so ga uporabljali zelo pogosto – do prihoda CFC-jev in HCFC-jev (ki se jih danes ne sme več uporabljati).

Poleg dobre sposobnosti prenosa toplote ogljikov dioksid nudi tudi visoko kapaciteto za volumetrično hlajenje, kar omogoča uporabo kompresorjev z manjšo prostornine, ter odlično termodinamično učinkovitost pri nizkih ali srednjih temperaturah. Posebnost ogljikovega dioksida v primerjavi z drugimi hladilnimi sredstvi je, da so za obvladovanje diagrama stanj (P/T) potrebne posebno zasnovane naprave.

Ogljikov dioksid ni ne strupen ne vnetljiv, ni patentiran, za njegovo uporaba po svetu pa ne obstajajo omejitve, kar pomeni, da so stroški njegove proizvodnje in distribucije nizki v primerjavi z drugimi hladilnimi plini.

  1. Ogljikovodiki

Podobno kot amonijak so se ogljikovodiki do prihoda CFC-jev in HCFC-jev pogosto uporabljali tako za gospodinjsko kot industrijsko rabo. Danes se zanimanje za njihovo uporabo ponovno povečuje, ker ne škodujejo okolju, saj se ne uporabljajo skupaj s fluorom in klorom: skoraj vsi gospodinjski hladilniki, ki se trenutno prodajajo, uporabljajo ogljikovodike.

Poleg tega, da odlično prenašajo toploto, ogljikovodike lahko uporabljamo skupaj z mineralnimi olji, s čimer se izognemo težavam z vlago zaradi uporabe sintetičnih lubrikantov.

Zaradi znižane količine HC v napravah in določb uredbe EN378 so tveganja, povezana z uporabo ogljikovodikov v obratih, zdaj izredno nizka.

Tabela področij uporabe

Koda ASHRAE

Kondicioniranje

Hladilniki za komercialno uporabo

Hladilniki za industrijsko uporabo

Toplotne črpalke

Ohlajevalniki

Hladilniški prevoz

R717 amonijak

 

 

 

 

R744 ogljikov dioksid

 

 

HC

R32 difluorometan

R290 propan

R600 običajni butan

R600A izobutan

R-E170A dimetileter

R170 etan

 

Varnostni listi

Področja uporabe in tehnologije
Področja uporabe
SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami