Oprema in potrošni materiali za uporabo v prehrambni industriji

Oprema in potrošni materiali za uporabo v prehrambni industriji

Zaradi strokovnega znanja, ki ga je skupina SOL pridobila na področju ravnanja s plinskimi živili pri vodilnih italijanskih in evropskih podjetjih, lahko svojih strankam iz prehrambne industrije dobavlja opremo in materiale, certificirane za živilsko uporabo.

Skupina SOL združuje proizvodnjo materialov za živilsko uporabo z zasnovo in gradnjo cevovodov za distribucijo živilskih plinov ter njihovo certifikacijo v skladu z obstoječimi predpisi; na ta način so naše stranke lahko prepričane, da lahko pline uporabljajo v živilski proizvodnji in pakiranju brez tveganja za zdravje potrošnikov.

Skupina SOL pri uporabi živilskih plinov v kriogenskem stanju (dušik ali ogljikov dioksid) za zamrzovanje ali hlajenje živilskih izdelkov svojih strankam nudi inovativne tehnološke rešitve, ki omogočajo optimizacijo porabe energije, zmanjševanje tekočih stroškov in izboljšano kakovost izdelkov. Izmed opreme, ki jo skupina SOL nudi svojih strankam za zadovoljevanje zahtev ohlajanja in zamrzovanja (omarice, tuneli, bobni), so bili tuneli za zamrzovanje z uporabo »dušikovih lopatic«, ki jih je skupina patentirala in ki so jih testirali neodvisni organi za certificiranje, ocenjena kot najuspešnejša oprema za zamrzovanje živilskih izdelkov med opremo, ki je bila lansirana na trgu v zadnjih letih.

 

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami