Acetilen AD (C2H2)

Skupina SOL proizvaja in trži acetilen različnih stopenj čistosti odvisno od področij uporabe in zahtev strank.

Stopite z nami v stik in odkrijte najboljšo rešitev zase.

Ime proizvoda

Stopnja čistosti

Raztopljen acetilen za industrijske namene ≥ 98 %
Čisti raztopljen acetilen ≥ 99,6 %    (2,6)
Standardne zmesi
Plinske zmesi iz acetilena in dušika< Od ppm do 98 %
Posebne zmesi
Skupina SOL lahko na željo dobavlja posebne zmesi z različnimi vsebnostmi acetilena.
Za več informacij v zvezi z zmesjo, ki jo potrebujete, stopite v stik z nami.
Od ppm do 99,6 %

Varnostne informacije

 

Varnostni listi

Področja uporabe in tehnologije
Področja uporabe
SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami