Usposabljanje

Varna uporaba plinov

Varstvo zdravja in varnosti oseb imata bistven pomen za skupino SOL, zato nudimo svojim strankam usposabljanja za varno uporabo plinov. Organiziramo tako teoretična kot praktična usposabljanja, ki so prilagojena specifičnim potrebnostim strank in temeljijo na skoraj stoletnih izkušnjah v tem sektorju.

Tečaji varjenja

Tečaji za varnost na delovnem mestu na podlagi zakonske uredbe 81/2008

Merilo uspešnosti določbe za zdravje in varnost delavcev je evropska Direktiva 89/391/EGS z dne 13. junija 1989, ki določuje minimalne zahteve za zdravje in varnost pri delu in velja za celotno Evropsko unijo. V Italiji je zakonodaja, ki izvršuje Direktivo 89/39EGS z dne 13. junij 1989, znana kot »Prečiščen zakon o zdravju in varnosti na delovnem mestu« (TUSL).

Določbe TUSL vsebujejo obveznosti usposabljanja in obveščanja v dejavnost vključenega osebja.

To obveščanje in usposabljanje morata pokrivati vsaj sledeča področja:

  • nevarnosti in specifična tveganja dejavnosti ter preventivni in zaščitni ukrepi kot jih določa dokument ocene tveganj;

  • nevarne značilnosti plinov in drugih kemičnih izdelkov, ki se uporabljajo v proizvodnih postopkih, skladno z varnostnimi listi;

  • varnostno določbe, ki urejajo izvajane dejavnosti, skladno s postopki, predpisi in drugimi dokumenti podjetja;

  • določbe o prvi pomoči in varstvu pred požari ter interni načrt ravnanja v izrednih razmerah.

Usposabljanje je treba izvajati ko:

  • najemamo osebje;

  • spreminjamo ali prenašamo dolžnosti iz ene na drugo osebo;

  • uvajamo novo opremo, tehnologije ali nevarne snovi;

  • uvajamo nove določbe ali se spreminjajo obstoječe;

  • posodabljamo oceno tveganja;

 

in jih je treba izvajati redno.

Skupina SOL je pooblaščena za izvajanje tovrstnih tečajev za svoje stranke in izdajanje certifikatov po opravljenem testu, ki veljajo za namene TUSL.

 

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami