Izjava o zasebnosti

Za dostop do tega spletnega mesta ni potreben vnos uporabnikovih osebnih podatkov, vendar pa skupina SOL lahko pridobi nekatere informacije, ki se zbirajo samodejno (tj. o vrsti spletnega brskalnika, operacijskem sistemu ter o spletni domeni in IP-naslovu računalnika, prek katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta).
Pošiljanje informacij, ki jih uporabniki posredujejo prek spletnega mesta, lahko vključuje tudi njihovo obdelavo. Ta poteka v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti, predvsem pa z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES ter njunimi spremembami in dopolnili. Za seznam obdelovalcev osebnih podatkov pošljite zahtevo na elektronski naslov
 info@e-zj.si.

V primeru kakršne koli kršitve teh pogojev in določil se pravice uporabe gradiva s tega spletnega mesta samodejno razveljavijo, uporabnik pa je dolžan takoj uničiti vse kopije gradiva, ki jih je prejel s tega spletnega mesta.