Energija in okolje

Enote za nadzor emisij

Ponujamo storitve rednih in izrednih vzdrževalnih del za plinarne s tehnološkimi plini, skupaj z analitičnimi instrumenti za okoljsko analizo postopkov, zlasti za nadzor nad emisijami hlapov iz petrokemijskih procesov. Redna vzdrževalna dela sestavljajo načrtovanje obiskov in izvajanje operacij po dogovoru s tehnično službo stranke, ustvarjanje poročil o izvedenih operacijah, vključno z vsemi podatki v zvezi z vgradnjo in/ali nadomestitvijo sestavnih delov, ki jih zapisuje posebna programska oprema prek spleta.

Izredna vzdrževalna dela izvaja specializirano osebje, s katerim lahko stopite v stik prek naše brezplačne telefonske številke. Skupina SOL ponuja vzdrževanje in umerjanje kontrolnih analizatorjev emisij hlapov, čiste pline za analitične instrumente ter mešanice za kalibracijo analizatorjev in delovanje določenih instrumentov skupaj z vsemi potrebnimi materiali (adapterji, priključki, filtri in generatorji na mestu obratovanja ...).

 

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami