Energija in okolje

OxyPower

Čisti kisik – v kombinaciji ali namesto kisika za zgorevanje – pri čiščenju trdnih in tekočih odpadkov rešuje številne izzive, povezane s predelavo odpadkov v energijo, kot je omejena produktivnost naprave, ki je načeloma povezana s staranjem naprav. Večje kapacitete naprav za čiščenje lahko po eni strani povečujejo dobičkonosnost dejavnosti (značilen primer za to so posebni in bolnišnični odpadki), po drugi strani pa lahko premagujejo tudi izzive skladiščenja večjih količin smeti, ki vodi v težave pri ravnanju z njimi in pri njihovi dostavi.

Obdelava odpadkov s spremenljivo sestavo ali odpadkov, ki podlegajo sezonskim spremembam, lahko ustvarja resne težave pri vzdrževanju točno določene temperature gorenja, na primer med obdelavo izredno vlažnih odpadkov, ki zmanjšujejo gorljivost plamena. Čisti kisik omogoča sežiganje pri določeni, konstantni temperaturi tudi pri odpadkih s spremenljivim sestavom, raba pomožnih gorilnikov, ki trošijo dragoceno gorivo (metan, tekoči naftni plin, dizel) in povečujejo stroške obratovanja, pa tako ni več potrebna.

Ponujamo izdelke, storitve in tehnologije, ki temeljijo na podlagi večletnih izkušenj s področja proizvodnje, distribucije in uporabe čistega kisika, kar omogoča strankam varno uporabo v skladu z njihovimi posebnimi potrebami.

 

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami