Energija in okolje

Piroliza in uplinjanje

Piroliza je proces toplotne obdelave pri odsotnosti kisika, ki ogljikovodik pretvarja v plinsko (sintezni plin) in tekoče stanje (katran). V teh pogojih ima plin precejšnjo toplotno moč, zaradi česar ga lahko uporabljamo kot gorivo in vir za dragoceno predelavo energije.

 V obratih za uplinjanje se delna oksidacija ogljikovodikov doseže v substehiometrični atmosferi, s katero se proizvajajo mešanice, ki so sestavljene iz plinov, značilnih za ta proces (kot sta ogljikov monoksid in vodik). V tem primeru se toplota, potrebna za to reakcijo, pridobiva z delnim zgorevanjem ogljikovodikov s pomočjo kisika.

 

Uporaba inertnega plina, na primer dušika, kot energetskega nosilca za pirolizo, in čistega kisika kot goriva za uplinjanje, skupaj z našimi tehnologijami omogočata ustrezen nadzor nad procesi in učinkovito delovanje naprave.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami