Energija in okolje

Zmanjševanje plinskih emisij - RecSOLv

Proizvodnja kemijskih in farmacevtskih izdelkov koristi topila in lahkohlapne organske spojine, ki lahko zaidejo v izhodne odprtine za zrak: omejevalni predpisi v zvezi z izpustom teh spojin v okolje in potencial za njihovo ponovno uporabo (če lahko dosežejo zadostno stopnjo čistosti) sta spodbudila razširjeno uporabo tehnologije RecSOLv, ki temelji na uporabi frigorjev v 

tekočem dušiku in na koriščenju inertnih značilnosti tekočega dušika. Gre za sodobno rešitev za predelavo zračnih emisij, ki zadovoljujejo zahteve tudi najstrožjih okoljevarstvenih ukrepov. 

 Glede na vrsto in koncentracijo spojine, ki jo je treba izločiti, ter skupni volumen obdelane odpadne vode se RecSOLv uporablja skupaj s kriogenskimi izločevalci, ki delujejo neposredno v kombinaciji s tekočim dušikom, ali z aktivnimi absorpcijskim ogljikom, ki nase veže snov in porablja plinski dušik za razplinjenje in preusmerjanje plinov. 

Prilagodljivost postopka RecSOLv zagotavlja delovanje naprave od minimalnega pretoka do maksimalnega potenciala, in sicer s pravilnim ravnanjem z aspiracijskim sistemom in termostatom, ki sta skozi stalno regulacijo konfigurirana za prilagajanje različnim obratovalnim pogojem. To zagotavlja prenos ustrezne količine toplote in spodbuja, da se dušik porablja sorazmerno s količino obdelovanih emisij. 

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami