Obdelava kovin

Žarjenje

Pri postopkih žarjenja (kot so žarjenje na mehko, izotermno žarjenje, normalizacija, ekspanzijsko žarjenje in rekristalizacija) s toplotno obdelavo omehčamo material, kar olajša delo z orodji, zaradi plastične deformacije pa tudi homogenizira strukturo materiala in zmanjša njegovo notranjo napetost.

Prilagojena atmosfera, ki jo zahteva ta postopek, preprečuje oksidacijo in razogljičenje ter tako zagotavlja primerno stanje kovinske površine. V te namene se uporabljajo mešanice na osnovi dušika in vodika ali mešanice z nadzorovanim potencialom ogljika (tehnologija SOLMix®).

Skupina SOL strankam v tem sektorju ponuja integrirane storitve, ki vključujejo dobavo ustreznih plinov/mešanic plinov za specifične postopke ter dobavo naprav za njihovo skladiščenje, distribucijo in mešanje plinov, zagotavljanje podpore med procesom žarjenja (vključno z analizo sestave mešanice in njeno obdelavo v pečeh). Ponujamo tudi svetovanje pri postopku žarjenja, ki vključuje podporo pri izbiri mešanice na podlagi vrste materiala za obdelavo in specifičnih zahtev strank ter pripravo kemičnih in metalografskih analiz.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami