Prehrambena industrija

Naprave in materiali za distribucijo in regulacijo plinov, certificiranih za uporabo v prehranske namene

Skupina SOL proizvaja in ponuja sestavne dele za naprave, certificirane za distribucijo, regulacijo in nadzor živilskih plinov. Sestavni deli so certificirani po standardu ISO 9001 in v skladu z Uredbo EU št. 1935/2004 (materiali, ki so v stiku z živili).

Sodobne uredbe štejejo pline, ki jih dobavljamo za pakiranje ali gaziranje pijač, kot živila oziroma aditive za živila, zato smo jih ustrezno certificirali za uporabo v prehranske namene do trenutka, ko jih dostavimo strankam v posebnih vsebnikih. Potem ko se plini prenesejo v embalažo, pridejo v stik z ventili, tlačnimi reduktorji in mešalniki, kar pa ne sme vplivati na zdravstveno ustreznost ali kakovost živil. Gre za bistvene dejavnike, ki jih je treba zagotoviti živilskim podjetjem, odgovornim za pridelavo hrane.

Sestavni deli naprav AliSOL (vključno z vsemi priključki) so certificirani za uporabo v prehranske namene. Prepričani ste lahko, da kakovost plina do trenutka uporabe ostane nespremenjena in stik hrane s plini ne povzroči kontaminacije.

Živilska podjetja lahko certifikacijo priložijo priročniku HACCP ali jo predložijo strankam kot jamstvo za visoko kakovost in varnost hrane.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami