Prehrambena industrija

Prevoz v kontroliranih temperaturnih pogojih

Dostava pokvarljivega blaga (kot so sveži in zamrznjeni živilski ali farmacevtski izdelki) na srednje in dolge razdalje zahteva postanke v urbanih območjih, zaradi katerih je treba ugasniti motor in mehanski sistem za hlajenje vozila. Zato potrebujemo opremo, ki zagotavlja neprekinjeno nadaljevanje hladilne verige. Skupina SOL je za ta namen razvila tehnologije, izdelke in storitve, ki uporabljajo ogljikov dioksid v trdni obliki oziroma v obliki suhega ledu ali snega, včasih tudi skupaj s tekočim dušikom. Skupina SOL tako ponuja učinkovito in uspešno rešitev, ki zmanjšuje količino odpadkov in število zavrnjenih izdelkov.

Hladilno moč ogljikovega dioksida lahko koristimo že, če ga v obliki suhega ledu ali snega dodamo v embalažo za dostavo hrane. Pravilna količina CO2 je lahko ustrezna rešitev za izziv, ki ga predstavlja ohranjanje hladilne verige pokvarljivih proizvodov.

Pri prevozu zamrznjenih živil na dolge razdalje dodajamo tekoči dušik v transportne zabojnike s pomočjo avtomatskih naprav, ki jih sproži tipalo notranje temperature zabojnika. S tem omogočimo nadaljevanje hladilne verige tudi med daljšimi postanki in med visokimi poletnimi temperaturami, ko je motor vozila ugasnjen.

Notranjo temperaturo vozila merijo certificirani, redno umerjeni sistemi podjetja SOL. Končnemu uporabniku lahko izdamo tudi potrdilo o skladnosti, s katerim potrjujemo izpolnjevanje predpisov za prevoz pokvarljivih izdelkov.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami