Prehrambena industrija

Sanitizacija delovnih okolij

Živilska podjetja morajo oblikovati in izvajati programe s področja varnosti hrane, ki temeljijo na načelih HACCP, zlasti pri nadzoru širjenja bakterij, plesni, glivic in drugih mikroorganizmov. Naše tehnologije, storitve in izdelki za sterilizacijo preprečujejo in nadzorujejo biološka tveganja v proizvodnem okolju, vključno z različnimi proizvodnimi stroji in opremo.

Podlaga za izvajanje storitev sanitizacije izhaja iz ugotovitev, ki so pokazale, da je rok uporabnosti živil ogrožen tudi pri pakiranju z uporabo certificiranih kakovostnih plinskih mešanic, če proizvodno okolje ne 

izpolnjuje higienskih zahtev uredbe EU št. 852/2004. Sanitizirano in nadzorovano okolje omogoča varno proizvodnjo živil. S tem se izognemo proizvodnim serijam, pri katerih se zaradi slabih razmer lahko razvijejo plesni, ki lahko na primer skrajšajo življenjsko dobo izdelkov in povzročajo večje tveganje za zavrnitev izdelkov, to pa finančno škodo in okrnitev ugleda podjetja.

Razkuževanje z razprševanjem biocidnih proizvodov v tekočem stanju ne pušča sledi v okolju, filtracija z našimi napravami pa ohranja okolje čisto. S tem se zagotavljata visoka raven kakovosti proizvodnje in varnost živil – z omejenimi naložbami in obratovalnimi stroški.

Za ohranjanje čiste opreme in delovnega okolja se kot vrsta biocida lahko uporablja tudi ozon, ki preprečuje navzkrižno kontaminacijo in posledična tveganja nastanka bolezni, ki se prenašajo z živili. Še zlasti skrb zbujajoče je nastajanje biofilmov na opremi za predelavo živil. Biofilmi so plasti mikroorganizmov, ki se tesno oprijemajo površine. Če površine ne očistimo in razkužimo primerno, se ti mikroorganizmi lahko združijo in tvorijo biofilme. Ozon uporabljamo za čiščenje nožev, žag, miz, tekočih trakov in pakirnih materialov.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami