Proizvodnja kovin

Razplinjenje in porozni čepi

Razplinjenje kovinskih talin lahko izvajamo z uporabo različnih plinov, na primer z dušikom (pri neželeznih kovinah včasih tudi v kombinaciji z manjšim odstotkom vodika), argonom in žveplovim heksafluoridom (SF6) – odvisno od potreb zadevnega sektorja, posameznih podjetij in zastavljenih ciljev s področja kakovosti izdelka (odlitki, drogovi itd.).

Osrednje tehnologije za razplinjenje, ki jih ponuja skupina SOL, vključujejo:

Brizgalne cevi: zaradi preproste uporabe so brizgalne cevi idealne za kotle, saj mehansko mešanje v kotlih onemogoča nastajanje žlindre ter na površje prinaša trden in plinast material, ki se nahaja v bazenu, s tem pa izboljša homogenost kovinske taline.

Porozni čepi: plin se vpihuje v bazen skozi posebne porozne čepe, nameščene na dnu bazena. Drobni mehurčki se dvigajo z dna bazena in ožlindrajo kovinsko talino. Čepi so primerni za kotle in peči za proizvajanje aluminija, saj zagotavljajo dobro razplinjenje, dodatno pa mehansko mešanje omogoča boljšo toplotno in kemijsko homogenost, izredno pomembno za izboljšanje kakovosti tekočine.

Sisteme s poroznimi čepi lahko uporabljamo tudi v industriji proizvodnje stekla, posebnih zlitin, litega železa in jekla.

Rotacijski distributerji: omogočajo nastajanje žlindre s krajšim časom obdelave. Kovina se meša v potopljeni turbini, ki vpihuje plin in s tem zagotavlja optimalno učinkovitost, saj se ista količina plina lahko uporablja tudi za povečanje površine, na kateri poteka proces izmenjave.

SOL za industrijo
Želite izvedeti več?
Stopite v stik z nami