SOL za zdravstveni sektor

Tehnologije in storitve za zdravstveni sektor

Storitve za farmacevtski sektor

Storitve se osredotočajo na medicinske pline (zasnovane za proizvodnjo na mestu obratovanja), sledljivost farmacevtskih izdelkov in nadzor nad njihovo kakovostjo do trenutka upravljanja z njimi. Zasnovali smo modularne rešitve po meri, ki zadoščajo vsakodnevnim operativnim in finančnim zahtevam ter zahtevam v zvezi z ravnanjem z njimi, ki izhajajo iz potreb po nenehnem izboljševanju ali skladnosti z regulativnimi zahtevami.

Od dobave medicinskih plinov, razpoložljivosti medicinskih naprav s širokim razponom pripomočkov in potrošnih materialov za enkratno ali večkratno uporabo do brezplačne podpore pri nadzoru in upravljanju kakovosti, zagona, ravnanja, kalibracije ter vzdrževanja aparatov in naprav s koriščenjem ukrepov, potrebnih za zagotavljanje stalne razpoložljivosti terapij: naše farmacevtske storitve so bistveno jamstvo za farmacevtske izdelke, ki rešujejo življenja v najbolj dejavnih bolnišničnih oddelkih.

Skupina SOL izvaja tudi različna specifična usposabljanja za vse bolnišnične strokovnjake; ponuja jih bodisi v obliki učenja na daljavo bodisi na mestu usposabljanja, organizirajo pa jih inštruktorji, ki ustrezajo standardom ECM (Enterprise Content Management). Naša izobraževanja imajo samo en sprejemljiv cilj: usposabljanje kot ključni dejavnik pri spodbujanju varnosti.

Storitve za farmacevtski sektor