SOL za zdravstveni sektor

Tehnologije in storitve za zdravstveni sektor

Tehnične storitve

Po zaslugi dolgoletnega delovanja na področju naprav za zdravstvene ustanove je skupina SOL leta 1998 kot prvo podjetje v Italiji pridobila certifikat, v današnjem času poznan kot standard UNI ISO EN 13485:2004 za zasnovo, gradnjo in tehnično upravljanje naprav za centralizirano distribucijo medicinskih plinov in pripomočkov.

Naše visoko usposobljeno osebje stalno posodablja svoje znanje, kar mu omogoča, da ponuja najvišjo strokovnost in zanesljivost pri upravljanju medicinskih naprav in elektromedicinskih aparatov, podporo pa zagotavlja tudi klicni center za nujne intervencije.

Tekom let se je naša dejavnost v zdravstvenem sektorju razširila tudi na upravljanje infrastrukture za konzerviranje bioloških vzorcev ter nadzor nad higienskimi razmerami prostorov, površin, zraka in vode.

Tehnične storitve