SOL za zdravstveni sektor

Tehnologije in storitve za zdravstveni sektor

Biomedicinske storitve

Ponujamo celotno, po meri oblikovano ponudbo za izpolnjevanje individualnih zahtev, s katero zagotavljamo nadzor in higiensko neoporečnost hladilnih naprav, prezračevalnih vodov, lokalnih hladilnih naprav (ventilatorji, deljene klimatske naprave) ter rešetk za dovajanje in odvajanje zraka.

Na voljo so tudi storitve, ki zagotavljajo higienske razmere prostorov, notranje opreme, površin, naprav, instrumentov in zraka. Naše specializirane svetovalne storitve omogočajo sanacijo vsakega objekta ali mesta in zagotavljajo ustrezne rezultate.

Naši nadzorni instrumenti so zasnovani za neoporečno delovanje prevzetih sanitacijskih postopkov ter po potrebi za njihovo predelavo in dopolnjevanje.

Ena storitev zagotavlja več rešitev, te pa zagotavljajo, da vsak objekt ali prostor dosega stopnjo higiene za pravočasno izvrševanje nalog, kar omogoča varnost pacientov in izvajalcev storitev.

Biomedicinske storitve